Obrazovanje odraslih

Paralelno sa redovnim nastavnim procesom u školi se izvodi i “Program za obrazovanje odraslih” kao vid vanrednog pohađanja/polaganja ispita kroz konsultativno-instruktivnu nastavu.

Izvođenje programa obrazovanja odraslih vrši se po ciklusima kroz cijelu školsku godinu gdje su zastupljeni svi obrazovni profili kao i u redovnom nastavnom procesu.

Smjerovi obrazovanja odraslih:

1. Četverogodišnji stručni program(IV stepen) za stjecanje srednje školske spreme i programa prekvalifikacije za zanimanja:

 • Tehničar računarstva
 • Tehničar elektroenergetike
 • Tehničar mehatronike
 • Elektrotehničar računarske tehnike i automatike
 • Elektrotehničar energetike
 • Elektrotehničar elektronike

2. Trogodišnji stručni program(III stepen) za stjecanje stručne spreme i programa prekvalifikacije za zanimanja:

 • Elektromehaničar
 • Elektroničar telekomunikacije
 • Elektroinstalater
 • Elektroenergetičar
 • Autoelektričar

3. Program stručnog osposobljavanja:

 • Monter solarnih sistema
 • CAD operater