Historijat škole

Škola je osnovana i počela sa radom školske 1945/46. godine rješenjem SO Bihać br.: 01-932-1-62. godine te nosila naziv Škola za učenike u privredi. U školi su se obrazovali učenici tercijalne djelatnosti, metalske i elektro struke. 1963. škola nosi naziv ”Slavko Žardin”. Rješenjem Skupštine općine Bihać, rješenjem broj: VL-02-342/69. od 04.aprila 1969.godine škola mjenja naziv, proširuje osnovnu djelatnost,te nastavlja radom pod sljedećim nazivom: Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi ”Slavko Žardin” Bihać. U školi se obrazuju slijedeće struke: elektro, građevinska, drvoprerađivačka, tekstilna i metalska, te nastavlja izučavanje tercijalne djelatnosti. Rješenje Skupštine općine Bihać broj: VL-02-369 od 11. maja 1970. godine vrši se izmjena naziva i proširuje osnovna djelatnost. Škola sa praktičnom obukom i za učenike u privredi ”Slavko Žardin” i nosi novi naziv: Elektro-mašinski školski centar ”Slavko Žardin” Bihać. Školski centar ima u sastavu slijedeće škole: Tehnička škola sa: Mašinskim i Elektro odsjekom, te nastavlja izučavanje KV zanimanja Metalske, Elektro, Drvoprerađivačka, Tekstilne i Tercijalne struke. Rješenjem Skupštine općine Bihać broj: 05-3-02-71. od 31.maja 1971. godine vrši se promjena naziva škole, tako da novi naziv glasi: TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ”Slavko Žardin” Bihać. U školi se obrazuju iste struke. Odlukom Skupštine općine Bihać, udruživanjem svih srednjih škola formira se Radna organizacija srednjeg usmjerenog obrazovanja i škola nosi naziv OOUR-a Srednjoškolski tehnički centar ”Slavko Žardin”. U školi se obrazuju slijedeće struke: Elektro, Metalska, Građevinska, Saobraćajna, Drvoprerađivačka struka III i IV stepen. Registracija i novi naziv škole izvršen je 20. januara 1986. godine upisom u sudski registar dana 20. januara 1986. godine pod brojem: U-I-26/86. Prestankom rada Radne organizacije usljed statusnih promjena škola se transformiše i nosi naziv Radna organizacija Srednjoškolski centar ”Slavko Žardin” Bihać. Rješenjem osnovnog suda udruženog rada od 12. februara 1991. godine u školi se obrazuju slijedeće struke: Elektro, građevinska, drvoprerađivačka. Od školske 1991/92. godine ukida se naziv ”Slavko Žardin” i nosi novi naziv Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać, rješenjem Federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta. U školi su se obrazovala elektrotehnička i drvoprerađivačka struka do školske 1993/94. godine, a od školske 1994/95. godine i dalje obrazovala se samo elektrotehnička struka i to stručna zvanja: elektrotehničar energetičar, elektrotehničar računarske tehnike i automatike i elektrotehničar elektronike, a u stručnoj školi za zvanja: elektromehaničar, elektroenergetičar, elektroničar mehaničar i RTV mehaničar. U školskoj 2004/05. godini u školi se obrazuju samo profili elektrotehničar računarske tehnike i automatike i elektroničar telekomunikacija.