Pravilnici

Svi dokumenti su u PDF formatu:

Pravilnik o odgoju i obrazovanju, praćenju i ocjenjivanju djece sa teškoćama u razvoju u Unsko-sanskom kantonu

Novi Pravilnik o provođenju Smotre sposobnosti, znanja, stvaralaštva i sporta učenika osnovnih i srednjih škola USK (2019)

Novi Nastavni plan i program za Islamsku vjeronauku – trogodišnje srednje škole (2019)

Obrazac prijave na konkurs/natječaj za upis u prvi razred srednje škole

Etički kodeks za istraživanja sa djecom i o djeci u BiH

Poslovnik o radu Etičkog tijela za multidisciplinarna istraživanja

Zakon o srednjem obrazovanju objavljen u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona” broj 17/2012 od 04.07.2012. godine (novi)

Pedagoški standardi za SREDNJE OBRAZOVANJE 2004 – koji su još na snazi (ostalo zanemariti)

Pedagoški standardi za OSNOVNO OBRAZOVANJE 2012 – novi (ostalo zanemarite)

Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru

Pravilnik smotre sposobnosti, znanja, stvaralaštva i sporta učenika srednjih i ssnovnih škola

Pravilnik o polaganju stručnog ispita (novi 2013)

Pravilnik s kriterijima za upis učenika u prvi razred srednje škole u Unsko-sanskom kantonu (Službeni glasnik broj:6/2013)

Službeni glasnik USK-a broj:21/2013 u kojem se nalaze slijedeći Pravilnici iz oblasti odgojno-obrazovnog rada: Pravilnik o upisu srednje škole u registar (strana 39); Pravilnik o realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja…(strana 40).

Izmjena Pravilnika o realizaciji izleta, ekskurzija…