ZBOG ČEGA JE ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA DOBAR IZBOR?

1.RAZLOG – ATRAKTIVNA ZANIMANJA KOJA PRUŽAJU MNOŠTVO MOGUĆNOSTI

Učenici koji se opredijele za ovo zanimanje će, kroz niz stručnih predmeta, sticati znanje iz područja:

  • hardvera,
  • sistema administracije,
  • multimedije,
  • programiranja i elektronike.

Učenici će imati priliku da se dodatno edukuju u smjeru programiranja i da nauče najaktuelnije programske jezike za uspješno samostalno programiranje i steknu potrebna multimedijalna znanja, kao i znanja neophodna za web dizajniranje.

Kao budućim profesionalnim informatičarima, Škola će učenicima omogućiti obuku za rad na više platformi: Windowsu, Linux sistemima, Mac operativnom sistemu i Android platformi.

3.RAZLOG – ,,e-learning”

Kako bi gradivo bilo dostupno našim učenicima kreirali smo vlastitu e-learning platformu.

Osim gradiva koje je obrađeno na času, online učionica sadrži: zanimljive zadatke, uputstva, pitanja za pripremu pred pismene radove kao i mogućnost kontakta sa profesorima.

Prednosti koje pruža ova kreativna učionica, u dosadašnjem radu, doprinijele su većem postignuću učenika.

4.RAZLOG – KVALITETNA PRAKTIČNA NASTAVA

Praktična nastava u ELEKTROTEHNIČKOJ ŠKOLI se izvodi od prvog do četvrtog razreda. Plan i program ovog predmeta je na svakoj godini kvalitetno osmišljen, da bi bio zanimljiv našim učenicima i prilagođen njihovom uzrastu.

Praktična nastava za ovu školu osmišljena je tako da se najveći dio realizuje kroz radionice i konkretne praktične zadatke, koje učenici rješavaju individualno ili timski, pod mentorstvom visoko edukovanih nastavnika informacionih tehnologija.

Radionički zadaci koji se postavljaju učenicima su realni radni zadaci, sa kojima će se susretati na budućim radnim mjestima. Posebna prednost ovako organizovane praktične nastave je da će učenici, uz pomoć nastavnika sa bogatim praktičnim iskustvom, imati priliku da razrade vlastite ideje i osposobe se za pokretanje samostalnih poslova, koje im omogućava ovo zanimanje.

Zbog značaja koji dajemo ovom segmentu školovanja, naši učenici odlaze pripremljeni na tržište rada, ali i spremnije koračaju kroz svoje dalje školovanje, ukoliko njihov izbor bude ova naučna oblast.