Elektroinstalater

Električari razvode električne kablove, montiraju, kontroliraju i izvode elektromonterske radove. Mogu raditi u industriji i raznim organizacijama koje trebaju njihove usluge.  Da bi mogli uspješno raditi, moraju poznavati načela rada elektroničkih mjernih instrumenata, postupke obrade materijala i komponenata, djelovanje spojeva, sastavnih dijelova i mehanizama koji se primjenjuju u elektroničkim uređajima.Električari i proizvode, održavaju elektroničke sklopove, uređaje i opremu, potrebna mjerenja te održavaju i popravljaju uređaje i opremu.Trebaju poznavati elektroničke komponente i digitalnu elektroniku. Prilikom rutinskog servisa oni instaliraju, testiraju i popravljaju opremu, kako bi provjerili da li ispravno funkcionira. Vode detaljne bilješke o svakom dijelu opreme, kako bi bili evidentirani podaci o popravcima i problemima.

Stručne kvalifikacije:

 • posjeduje teorijska i praktična znanja iz osnova elektrotehnike;
  poznaje elektrotehničke materijale, električne i elektronske komponente i sklopove;
 • izvodi elektromonterske radove i vrši potrebna mjerenja;
 • posjeduje osnovna znanja za montažu, ispitivanje i kontrolu, puštanje u rad,rukovanje i održavanje elektroenergetskih postrojenja i uređaja;
 • poznaje osnovna impulsna kola i osnovna integrisana kola;
  posjeduje osnovna znanja o instaliranju i programiranju PLC uređaja(programbilnih logičkih kontrolora PLC Programmable Logic Controllers);
 • posjeduje osnovna znanja za funkcionalni rad i instaliranje osnovnih elemenata
  automatike.

Radni uslovi

U poslu se ne mogu izbjeći neugodni položaji tijela.Podižu i spuštaju aparate s kojima rade, puno se saginju, kleče, a i podvlače se ispod opreme. U industriji rade smjenski, a pogoni u kojima rade mogu biti bučni, nečisti i slabo prozračeni. Konsultiraju ih u slučaju kvara na elektroničkoj opremi. Električari u servisima elektroničke opreme uglavnom rade u prostorijama koje su mirne, osvijetljene i prozračene. Moraju se spremno odazvati pozivu klijenata.  Dio vremena provode na terenu i na putovanju.