RANG LISTA KANDIDATA SA KANTONALNE LISTE TEHNOLOŠKOG VIŠKA KOJI SU APLICIRALI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

NAPOMENA:

Kandidati koji su se snašli za određeni broj časova u drugim školama ili odustaju od aplikacije u našoj školi su obavezni poslati informaciju na meil prijave@etsbi.edu.ba do 01.08.2022 godine. Preostala upražnjena mjesta ćemo popunjavati putem javnog konkursa nakon dobivene saglasnosti Ministarstva obrazovanja USK-a.