Tehničar informacionih tehnologija

Obrazovni profil tehničar informacionih tehnologija ima za cilj osposobljavanje učenika za učešće u izradi softverskih aplikacija, kreiranje i razvijanje baza podataka, statičkih i dinamičkih web prezentacija, i održavanje i provjeru sigurnosti informacionih sistema. Ovaj obrazovni profil je IV stepena obrazovanja odnosno u trajanju od 4 godine po EUVET nastavnom programu. S obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promjenljivim zahtjevima tržišta rada, potrebu kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređenje zaposlenja, akcenat u nastavnom planu i programu ovog profila je na primjeni teorijskih znanja u praktičnom kontekstu:
   • Postavljanje i održavanje operativnog sistema računara
   •  Kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i provjera sigurnosti platformi za internet servise
   • Izrada desktop aplikacija
   • Izrada statičkih i dinamičkih web prezentacije i web aplikacija i njihovo implementiranje
   • Kreiranje, modelovanje i razvijanje baza podataka
   • Održavanje i provjera sigurnosti informacionih sistema

Vještine kojim će učenici vladati po završetku školovanja:

 • instaliranje i konfigurisanje operativnog sistema, dodatnih softvera i hardverskih uređaja
 • konfigurisanje, povezivanje i projvera funkcionalnosti LAN mreže
 • napredno korištenje internet servisa
 • izrada web stranica i web aplikacija, kao i njihovo objavljivanje na web serveru
 • izrađivanje aplikacija, projektovanje jednostavne baze podataka i povezivanje aplikacije sa bazom podataka
 • instaliranje, testiranje i održavanje aplikacije za elektronsko poslovanje i obavljanje poslovnih procesa i operacija u njima
 • zaštita od napada na informacioni sistem