Autor: admin

O B A V I J E S T

Kandidati koji apliciraju na raspoložive časove sa Kantonalne liste tehnološkog viška svoje prijave šalju na meil prijave@etsbi.edu.ba ili pismeno putem pošte na adresu škole: Dr.Irfana Ljubijankića 64,  77 000 Bihać, […]

U POLJSKU NA PRAKSU

BIHAĆ, 02. juna –  Zahvaljujući tom projektu, tri učenika ove škole, zajedno sa još osam učenika iz drugih srednjih škola u Bosni I Hercegovini, 20. […]

Media Skills: How to Conduct Media

Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and […]

Conference on Uni Education

Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and […]

Uni Education Autumn 2018

Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and […]

Tehničar informacionih tehnologija

Obrazovni profil tehničar informacionih tehnologija ima za cilj osposobljavanje učenika za učešće u izradi softverskih aplikacija, kreiranje i razvijanje baza podataka, statičkih i dinamičkih web prezentacija, i […]