Home

EKOBIS 2019

Naša škola je kao i ranijih godina bila izlagač na 17. Međunarodnom sajmu ekologije- EKOBIS 2019. Kao i svake godine i ove godine smo prezentovali […]

Media Skills: How to Conduct Media

Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and […]

Conference on Uni Education

Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and […]

Uni Education Autumn 2018

Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and […]

Tehničar informacionih tehnologija

Obrazovni profil tehničar informacionih tehnologija ima za cilj osposobljavanje učenika za učešće u izradi softverskih aplikacija, kreiranje i razvijanje baza podataka, statičkih i dinamičkih web prezentacija, i […]

Tehničar računarstva

Tehničar računarstva radi na unosu i obradi podataka, prilagođavanju opreme za korištenje, vrši manje popravke i prilagođavanja računarskih softvera i hardvera. To znači da tehničar […]

Tehničar elektronike

Tehničari elektronike rade na sastavljanju i održavanju elektroničke i telekomunikacijske opreme. Mobiteli, računari, telefonske centrale i druga elektronička oprema za njih nisu nepoznanica.

Elektroinstalater

Električari razvode električne kablove, montiraju, kontroliraju i izvode elektromonterske radove. Mogu raditi u industriji i raznim organizacijama koje trebaju njihove usluge.  Da bi mogli uspješno […]

Tehničar elektroenergetike

Tehničari za elektroenergetiku bave se poslovima u svezi s proizvodnjom, prijenosom i razdiobom električne energije. Rade u objektima elektroenergetskog sustava: u elektranama za proizvodnju električne […]

Takmičenja i uspjesi

Naša škola već dugi niz godine ostvaruje zapažene rezultate na takmičenjima na nivou kantona, države, ali i na internacionalnim takmičenjima.