Adekvatno opremljeni kabineti i sportska dvorana

Kabinet je opremljen sa 24 desktop računara, raznih tipova i godina proizvodnje. Svi su u funkcionalnom stanju. Svaki računar je povezan na lokalnu školsku kablovsku mrežu, tako da svi imaju internet. U kabinetu postoji štampač i projektor sa projektorskim platnom. Od softvera na svim računarima je instaliran operativni sistem Windows 7, od programa Office 2010, kao i nekoliko korisni besplatnih programa: Mozilla Firefox, Avast i Malwarebytes kao AV zaštita, CCleaner, Ashampoo burning, BS player, Adobovi programi, Java, K-Lite codec pack, … Takođe, po nalogu Ministarstva instalirano je i nekoliko besplatnih programa iz paketa Open Ofica: LibreOffice, GIMP, 7-ZIP i VLC (neki od preporučenih programa su ranije instalirani).

           Na računarima su postavljena dva naloga, jedan učenički sa limitiranim ovlašćenjem bez šifre i jedan administratorski sa šifrom. Na učeničkim nalozima su instalirani roditeljski nalozi, kao dio Windowsovog programa Essential. U pomoćnom kabinetu se vrše manje popravke školskih računara. U njemu se nalazi i manja kolekcija učeničkih radova iz Osnova tejnike.