O B A V I J E S T

Kandidati koji apliciraju na raspoložive časove sa Kantonalne liste tehnološkog viška svoje prijave šalju na meil prijave@etsbi.edu.ba ili pismeno putem pošte na adresu škole: Dr.Irfana Ljubijankića 64,  77 000 Bihać, Bosna i Hercegovina.

Rok za dostavu zahtjeva za angažovanje u našoj školi je 29.07.2022. godine do 12h.

Uz prijavu dostaviti poziciju i broj sati norme na koju se aplicira.  Zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se uzimati u razmatranje, a za nepopunjena radna mjesta bit će raspisan javni konkurs za prijem u radni odnos uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a.

Rangl lista kandidata bit će objavljena na web stranice škole.